Posted in GIẢI TRÍ

Những bài hát ngợi ca về quê hương,đất nước

Cuộc sống hiện đại càng làm cho chúng ta chạy đua với tất cả mọi thứ:từ tiền bạc,danh vọng,tình yêu,đến điểm chác,…và dù bạn có không muốn trở thành như thế thì với guồng quay đến chóng mặt ấy bạn cũng khó lòng cưỡng lại nổi.Những lúc như thế hãy lắng nghe những bài hát ngợi ca về quê hương ,đất nước sẽ làm cho chúng ta vơi đi phần nào những khó khăn,thách thức của thực tại để hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.
Và “Ngày mai sẽ đang bắt đầu từ ngày hôm nay”

Author:

"THÔNG MINH DO HỌC TẬP MÀ CÓ, THIÊN TÀI DO TÍCH LŨY MÀ NÊN"

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s