Cuộc sống hiện đại càng làm cho chúng ta chạy đua với tất cả mọi thứ:từ tiền bạc,danh vọng,tình yêu,đến điểm chác,…và dù bạn có không muốn trở thành như thế thì với guồng quay đến chóng mặt ấy bạn cũng khó lòng cưỡng lại nổi.Những lúc như thế hãy lắng nghe những bài hát ngợi ca về quê hương ,đất nước sẽ làm cho chúng ta vơi đi phần nào những khó khăn,thách thức của thực tại để hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.
Và “Ngày mai sẽ đang bắt đầu từ ngày hôm nay”